Her finner du oss:

Ta gjerne kontakt med oss!

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Ring gjerne! Hvis du har spørsmål som gjelder en linje som du har lyst til å starte på, send gjerne en mail rett til læreren!

Telefon:    (+47) 62 35 73 70

Adress:    Stertiveien 26, 2390 Moelv

post@afrmail.no

Hva koster det?

For skoleåret 2018 / 2019 gjelder følgende priser:
- Alle linjene: 105.500 kroner
- Det blir sendt ut månedlige fakturaer
- Innmeldingsavgiften er 1.500 kroner og refunderes ikke
- Eventuelle kostnader du måtte ha under praksisperioden dekker du selv

Stipend og lån

Du kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon om dette finner du på lånekassen.no.

Elever som er LO-organisert selv, eller har foreldre som er organisert i et LO-forbund, kan søke om et ekstrastipend fra fagbevegelsen. Søknad til det enkelte forbund ordnes når du kommer til skolen.

Hva er inkludert?

Prisene inkluderer kost og losji, ekskursjoner og studiereiser høst og vår. Det er også gratis internett på hele skolen.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting. Vaksiner, visum, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven. Utover dette må elevene påberegne lommepenger til studieturene.

Forbehold

- Skolen tar forbehold om endring i pris!
- Alle tilbud om fag og reiser gis under forutsetning av tilstrekkelig søkning.

Konkurransepoeng

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent vår skoledokumentasjon. Det betyr at du ved fullført/godkjent skoleår, får 2 konkurransepoeng.

Noen viktige datoer

19. august Fremmøte på skolen
20. august Skolestart
Uke 41 Høstferie
17. november Besøksdag
19. desember Hjemreise/Juleferie
2. januar Retur til skolen
3. januar Skolestart etter juleferien
Uke 7–8 Praksis
Uke 9 Vinterferie
12.–23. april Påskeferie
11. mai Avslutning/Hjemreise