Hva koster det?

For skoleåret 2019 / 2020 gjelder følgende priser:

Linjepris 109.500 kroner
Innmeldingsavgift 2.000 kroner
  • Innmeldingsavgiften refunderes ikke
  • Eventuelle kostnader du måtte ha under praksisperioden dekker du selv

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon om dette finner du på lånekassen.no.

Kan du få ekstrastipend?

Elever som er LO-organisert selv, eller har foreldre som er organisert i et LO-forbund, kan søke om et ekstrastipend fra fagbevegelsen. Søknad til det enkelte forbund ordnes når du kommer til skolen.

Hva er inkludert?

Prisene inkluderer kost og losji, ekskursjoner og studiereiser høst og vår. Det er også gratis internett på hele skolen.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting. Vaksinervisum, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven. Utover dette må elevene ha penger til mat og lommepenger  til studieturene.

UNDER ARBEID!
Vi beklager, men siden vår er under oppbygging. Vi håper derfor du tåler at ting kan se litt annerledes ut fra en dag til en annen. Er det noe du lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss!