Her finner du oss:

Ta gjerne kontakt med oss!

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Ring gjerne! Hvis du har spørsmål som gjelder en linje som du har lyst til å starte på, send gjerne en mail rett til læreren!

Telefon:    (+47) 62 35 73 70

Adress:    Stertiveien 26, 2390 Moelv

post@afrmail.no

Skolens eier

AFR eies av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og ble grunnlagt i 1939.

Kort om LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon.

Over 912 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 40 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

24 fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer. I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.