Her finner du oss:

Ta gjerne kontakt med oss!

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Ring gjerne! Hvis du har spørsmål som gjelder en linje som du har lyst til å starte på, send gjerne en mail rett til læreren!

Telefon:    (+47) 62 35 73 70

Adress:    Stertiveien 26, 2390 Moelv

post@afrmail.no

Slide background

DIPLOMATI

Hvordan ser internasjonal politikk ut gjennom diplomatens øyne og hvem kan anses å være diplomater i et internasjonalt landskap som er i statlig endring? Vi utforsker dette i teori og praksis!

Hvis svaret ditt på alle disse spørsmålene er ja, er diplomatilinja stedet for deg!

Verden i dag er uoversiktlig og det samme er det diplomatiske landskapet: statene har sine tradisjonelle utenrikstjenester, ikke-statlige aktører oppfører seg som diplomater og bedrifter bruker store ressurser på lobby-virksomhet. Hvorfor har det blitt slik og hvordan kan vi forstå det moderne diplomatiet?

Hos oss på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole får du en faglig innføring i internasjonal politikk som tar sikte på å gi deg et godt grunnlag for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver i internasjonale organisasjoner og nasjonale organisasjoners utlands-kontorer. Vi bruker det første halvåret på å utforske dette gjennom å studere diplomati med et bredt faglig utgangspunkt, før du reiser ut på et 12-ukers praksisopphold et sted i verden der du får prøvd ferdighetene dine som praktikant i en organisasjon. Praksisoppholdet betaler du selv, ellers står du fritt til å velge hvor i verden du vil jobbe!

I tillegg til dette får du treffe spennende gjesteforelesere fra flere organisasjoner og klassen reiser på en studietur som en del av undervisningen på høsten.

Undervisningen er uformell og veksler mellom forelesninger, praktiske oppgaver og prosjektarbeid. Prosjektarbeidene vil være din mulighet til å gå i dybden i emner du interesserer deg for.

Kurs på Diplomati

 • Hva er diplomati?
  Dette kurset er en introduksjon som legger grunnlag for resten av året. Her skal elevene skal tenke gjennom de helt grunnleggende spørsmålene: Hva er diplomati? Hvordan har diplomatiet utviklet seg? Hva gjør diplomater? Ved å gå disse spørsmålene etter i sømmene, får vi også bruk for hjelp fra ulike fagbegrep. De introduseres og jobbes med slik at elevene får innsikt i de sentrale begrepene og hvordan de former våre syn på diplomatiet og global politikk.
 • Staten og dens interesser
  Her skal vi få en grundig innføring i staters interessepolitikk. Vi skal analysere staters interesser både slik de fremkommer som et «virkelig» fenomen, men også tenke over hva en interesse kan forstås som på et teoretisk plan. Her blir faggrensene utfordret og satt opp mot hverandre og vi introduserer en hel horde med fagbegreper!
 • De nye diplomatene
  Frem til nå har vi fokusert på staten som enhet for utøvelse av diplomati. Dette kurset vil ta for seg alle de andre som tar på seg roller som diplomater og som over tid har begynt å oppre som diplomater, på de samme arenaene som statens diplomater. Hvordan endrer dette diplomatiet? Og hvordan skal den klassiske diplomaten (statens representant) forholde seg til den nye virkeligheten?
 • «Hands on»
  Dette kurset er en øvelse i å gjøre de oppgavene som er en del av den daglige jobben ved en utenriksstasjon. Her skal elevene jobbe som diplomater og trene seg i de mest vanlige praktiske oppgavene en diplomat gjør hver eneste dag.
 • «Takt og tone»
  Diplomatiet har alltid vært og er fremdeles en av samfunnets eliteinstitusjoner. Kanskje er det også derfor det første mange tenker på når de hører ordet diplomati, er vin og kanapeer. Diplomatiet handler om sosiale relasjoner og de pleies ofte i sosiale settinger. Men, diplomater representerer jo staten og som statens embetsmenn og kvinner kan de ikke si hva de vil. Derfor er det ingen hemmelighet at diplomatiet er fullt av koder for hvordan en bør og kan te seg, akkurat som på alle sosiale arenaer. I dette kurset skal vi se nærmere på noen av disse kodene og prøve dem ut i praksis.
 • Rapportseminar
  I dette kurset skal studentene reflektere over praksisperioden og produsere en rapport der de rapporterer om hva de har gjort i praksisen, hva de har opplevd som utfordrende og spennende, hva de har lært og hva de har fått bruk for fra det faglige opplegget ved AFR.
 • Fordypningsprosjekt
  Elevene på Diplomatilinja avslutter året ved AFR med å gjennomføre et fordypningsprosjekt. Her jobber de sammen i små grupper og skriver en tekst på selvvalgt tema innenfor de områdene vi har berørt gjennom året: global politikk sett fra diplomatens ståsted.
 
 

· Gyldig pass og reiseforsikring gjennom hele året.
· Skrivebok og penn, pc er ikke nødvendig, men nyttig.
· Kamera er ikke nødvendig, men artig.

Øyvind Svendsen

FAGLIG ANSVARLIG FOR LINJEN DIPLOMATI

Øyvind Svendsen er utdannet i internasjonale relasjoner fra Høgskolen i Lillehammer og London School of Economics (master). Han har undervisningserfaring fra førstnevnte og fra Universitetet i København. Mossingen har en stor lidenskap for internasjonal politikk og for å lære om verden. Ellers er Øyvind opptatt av reising, idrett i utallige former og driver med lavterskel musikkproduksjon.

Epost: oyvind.svendsen@ifs.ku.dk